DHARMADHATU - oznacza cały wszechświat ze zjawiskami fizycznymi i mentalnymi wszystkich istot, oznacza także absolutną czy ostateczną prawdę, która leży u podstaw wszystkich zjawisk.
[ O wydawnictwie | Kontakt | Założenia | Pierwszy numer ]

O wydawnictwie

Celem wydawnictwa „Dharmadhatu” jest udostępnianie Nauk Dharmy poprzez publikowanie tekstów z różnych tradycji buddyjskich. Wydawnictwo jest działalnością non-profit, tzn. całkowity zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na kolejne wydania, a osoby pracujące nad nim nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Kolejne numery będą wydawane regularnie i osoby tworzące je postarają się, aby okres pomiędzy nimi nie był dłuższy niż sześć miesięcy. Wszystkie publikowane teksty są też dostępne w Internecie pod adresem dharmadhatu.net.

Wydawnictwo jest związane z Misją Buddyjską „Trzy Schronienia”, jednak zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.

Kontakt

e-mail: redakcja@dharmadhatu.net
tel. kom.: 0601 705 736
adres pocztowy: Misja Buddyjska we Wrocławiu
ul. Polkowicka 9a
54-072 Wrocław

Założenia

  1. Wydawnictwo będzie działalnością non-profit, tzn. całkowity zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na kolejne wydania. Sugerowana darowizna powinna być niska, tak, żeby periodyk był dostępny dla większości zainteresowanych.
  2. Wydawnictwo będzie periodykiem — bez ustalonego stałego okresu pomiędzy kolejnymi numerami, jednak tworzący je będą starali się, aby czas ten nie był dłuższy niż sześć miesięcy.
  3. Publikowane teksty najpierw będą umieszczane w serwisie internetowym mahajana.net oraz dharmadhatu.net, tak aby różne osoby mogły zweryfikować ich poprawność. Po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez internautów będzie można przygotować wersję drukowaną.
  4. Pomimo, iż teksty te będą umieszczone w Internecie, sądzimy, że wersja papierowa będzie użyteczna ponieważ: 1) nie wszyscy mają dostęp do Internetu, 2) większości osób łatwiej czyta się z książki niż z ekranu oraz jest to mniej męczące dla oczu.
  5. Treść publikacji będzie można dowolnie kopiować pod warunkami: podania źródła i nie zmieniania treści.
  6. Planowany nakład: 50-100 egz. — z uwagi na mocno ograniczone środki finansowe, którymi dysponujemy. Jeśli będzie większe zapotrzebowanie, będzie zawsze możliwość dodruku.

Pierwszy numer

Pierwszy numer jest już dostępny. Sugerowana darowizna wynosi 15 zł + 3 zł przesyłka. Zamówienia można składać pod adresem e-mail zamowienia@dharmadhatu.net lub kontaktując się z redakcją. Serdecznie zapraszamy.

Dhamadhatu nr 1 [PDF]
Okładka, projekt: Ewa Hadydoń